შეკვეთის გაუქმება

შეკვეთის გასაუქმებლად დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე : +995 577 30 90 38 +995 577 32 92 52

 

შეკვეთის დაბრუნება

 

შეკვეთის დაბრუნება შემიძლია?

შეგიძლიათ შეკვეთა დააბრუნოთ სრულად ან მხოლოდ მასში არსებულ რომელიმე პროდუქტი.

პროდუქტ(ებ)ის ან/და შეკვეთის დაბრუნება/გაუქმება შესაძლებელია ამ პირობებით:

 

ჩაბარებიდან 2 დღის ვადაში.

უკან დაბრუნებული პროდუქტი უნდა იყოს პირვანდელ მდგომარეობაში.

დაბრუნებულ პროდუქტს უნდა ახლდეს იარლიყი, ყუთი ან სხვა შეფუთვა, რომელიც ჩაბარებისას ჰქონდა.

 

ახალი შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია

სტანდარტული კატეგორიების შემთხვევაში ვებგვერდზე მისი განთავსებიდან 24 საათის განმავლობაში;

Express კატეგორიდან შეძენისას საკურიერო სერვისთან გადაცემის შეტყობინებამდე.

შეტყობინება იგზავნება სმს-ით, ელფოსტით ან/და ვებგვერდზე სტატუსის ცვლილებით.

 

მიმწოდებლის მხრიდან შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლის ინფორმირება ხდება ელფოსტით და ტექსტური შეტყობინებით შეძენიდან 24 საათის განმავლობაში.

როგორ შეგატყობინოთ, რომ დაბრუნება მინდა?

დაბრუნების მოთხოვნის დაფიქსირება შეგიძლიათ ელფოსტით ან/და სოციალური ქსელების არხებით.

არასამუშაო დღეებში მიღებულ შეტყობინებაზე რეაგირება მომდევნო სამუშაო დღეს ხდება და ეს პერიოდი არ ანგარიშდება დაბრუნების ვადაში.

პროდუქტის დაბრუნება ხდება შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

პროდუქტის წამოღება ხდება იგივე მისამართიდან, სადაც მოხდა მისი ტრანსპორტირება. კურიერი დაგიკავშირდებათ აღების დროის დაზუსტების მიზნით.

თუ ვერ ახერხებთ პროდუქტის საკურიერო სერვისით დაბრუნებას, შეგიძლიათ მისი მოტანა საწყობის მისამართზე.

როგორ და რამდენ ხანში დავიბრუნებ გადახდილ თანხას?

დაბრუნებული პროდუქტ(ებ)ის შესაბამისად გადახდილ ღირებულებას დაგიბრუნებთ საბანკო ანგარიშზე ან გავაკეთებთ ბარათით გადახდის უკუგატარებას.

თუ თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერი არ გვაქვს, დაბრუნების მოთხოვნასთან ერთად დაგვჭირდება რეკვიზიტებიც.

პროდუქტ(ებ)ში გადახდილი ღირებულება სრულად ბრუნდება.

ჩაბარების და დაბრუნების საკურიერო სერვისის ღირებულება არ ანაზღაურდება.

პროდუქტ(ებ)ში გადახდილი ღირებულების დაბრუნება ხდება არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადაში.

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინო, რომ

დაბრუნების ვადის დარღვევის შემთხვევაში პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნება არ ხდება.

 

გამოყენებული პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნება არ ხდება.

საწყობში დაბრუნებულ პროდუქტს გამოყენების კვალის აღმოჩენის შემთხვევაში მას ისევ მომხმარებელთან ვამისამართებთ.

დაზიანებული შეფუთვით და მომძვრალი იარლიყით პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნების შემთხვევაში გადახდილი ღირებულების 50%-ის ანაზღაურება ხდება.გამოყენებული პროდუქტ(ებ)ის ან/და დაზიანებული შეფუთვით და იარლიყით პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნების შემთხვევაში გადახდილი ღირებულების 50%-ის ანაზღაურება ხდება.

 

პერსონალიზებული პროდუქტის ( ინდივიდუალური შეკვეთის შესაბამისად დაპრინტული, ამოქარგული, ან ნებისმიერი სხვა მეთოდით მოდიფიცირებული) დაბრუნება ან შეცვლა არ ხდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეკვეთა არასწორად არის განხორციებული